Prosím o info, zda je možné u ZP1, ZP2 nastavit dvě automatické zastávky+spodní. Viz dotaz níže ….

Původní dotaz: výškový rozdíl podia je 54 cm. Prosím o informaci, jestli plošina může být nastavena „ na pevno“ na tuto výšku, resp. jestli by mohla být v jiném modu provozována i na výšku dle určení obsluhy (rozmezí). Prioritně by měla býti plošina užívána v divadelním sále, ale případná možnost využití na jiném místě by byla přínosná.

Odpověď:

Lze nastavit pouze jednu horní zastávku v tomto případě 540mm. Uživatel může zastavit plošinu puštěním tlačítka i níže tj. pod touto maximální nastavenou výškou zdvihu. Nesmí však být instalována horní branka s dveřní uzávěrou, což asi v tomto případě nebude.