Svařování

Robotické svařování dílů metodou MAG na šestiosém svařovacím robotu CLOOS ROMAT 350, vybaveného pětiosým polohovadlem obrobku ORBIT – 5 – DP – 5000N HD

Maximální rozměry svařence:

(dle tvaru dílce i vetší)

 • délka 2000 až 3000mm
 • šířka 1000mm
 • výška 1000mm

Maximální váha svařence:

500kg (včetně přípravku)

Robotické svařování je vhodné pro série 50 a více kusů / měsíc, přičemž produktivita práce odpovídá 3 až 5-ti svářečům (dle složitosti dílce a délky sváru).

– operátoři jsou kvalifikování dle ČSN EN 1418

Ruční svařování metodou MAG

Metodou MAG svařujeme oceli běžných jakostí, jsme schopni vyrobit svařence do jmenovitého rozměru 8 m o hmotnosti přes jednu tunu.

– svářeči jsou kvalifikováni dle ČSN EN 287-1

Ruční svařování metodou TIG

Metodou TIG svařujeme:

 • oceli běžných jakostí
 • pevnostní oceli, včetně ocelí používaných v leteckém průmyslu
 • nerez oceli
 • hliníkové slitiny

– svářeči jsou kvalifikováni dle ČSN EN 287-1

Dále je naše firma certifikována pro svařování dle Kanadských standardů (CSA Standard 47.1) pro svařování:

 • MAG – ruční/robotické, pro oceli běžných jakostí
 • TIG – ruční, pro nerez oceli

NOVINKA!!!!

Na základě úspěšného auditu ze dne 22.12.2014, naše firma získala tyto certifikáty:

ISO 3834-2 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů

Což v praxi mimo jiné znamená, že:

 • svářeči jsou kvalifikováni dle EN 9606-1
 • je jmenován stálý svářečský dozor
 • jsou vypracovány specifikace a kvalifikace postupů svařování
 • základní materiály mají inspekční certifikáty 3.1
 • přídavné materiály mají inspekční certifikáty 2.2
 • je vypracován systém kontroly a řízení neshod

EN 1090-1 – Osvědčení o shodě řízení výroby ve svařování

Tento certifikát nás opravňuje používat značku CE pro ocelové konstrukce

EN 1090-2 – Certifikát způsobilosti výrobce

Tento certifikát nás opravňuje provádět montáž, instalace, servis a rekonstrukce konstrukčních ocelových stavebních dílů, dílců a konstrukcí do třídy provedení EXC3