Online schránka důvěry

Firma ALTECH se zapojila do projektu Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak zaměstnancům nebo i veřejnosti svěřit se s překážkami, na které při práci nebo spolupráci naráží. Všechna oznámení pečlivě prošetříme a závadné situace napravíme.

Příkladem mohou zaměstnanci odeslat podnět ke zlepšení nebo upozornit na cokoliv, co je trápí a není snadné o tom mluvit s vedením nebo kolegy osobně. Může jít o šikanu (mobbing, bossing, staffing, sexuálního obtěžování), diskriminaci, nebo třeba jen nepříjemnou pracovní atmosféru. Z pohledu compliance může jít o nedodržování BOZP a firemních předpisů či směrnic, krádeže, zpronevěru, poškozování společnosti (majetku i pověsti) či poškozování majetku kolegů. Zaměstnanci online schránku důvěry NNTB ale využívají také k tomu, aby vedení poslali pozitivní zpětnou vazbu nebo nápady na zlepšení. Anonymita a všechna data jsou zabezpečena na maximální možné úrovni.

Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazu: www.nntb.cz/c/tff4t5cf

Ke komunikaci můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a App Store. Přístupový kód pro odeslání podnětu je: az8cicykp

Jak funguje NNTB?
Vaše zprávy putují pak přímo na personální oddělení a společně můžeme věc řešit. Výhodou NNTB je, že si nemusíte vytvářet žádný účet, a i tak na Váš anonymní podnět budeme moci bez problémů odpovědět a aktivně jej řešit.