Dotační projekty

26.9.2022 – Rozšíření stávající VIK společnosti ALTECH, spol. s r. o. II

18.6.2020 – Rozšíření stávající VIK a vybudování centra VaV

18.6.2020 – Nová generace šikmé schodišťové sedačky se zakřivenou dráhou

14.11.2019 – Zpřístupnění infrastruktury ostatním uživatelům – Program POTENCIÁL

30.4.2019 Zlínský kraj pomohl s projektem Nahrazení třískového obrábění metodou tváření

23.4.2019 Evropská unie pomohla s financováním projektu POŘÍZENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

10.5.2018 Evropská unie pomohla s financováním projektu INOVACE ALTECH STRATOS.

 

8.12.2017 Evropská unie pomohla s financováním projektu rekonstrukce a modernizace výrobních a skladovacích ploch

 

17.8.2015 Evropská unie pomohla s financováním projektu nového vývojového centra

 

 

1.7.2011 Evropská unie pomohla realizovat projekt Doprava imobilních osob do letadla

Společnost ALTECH, spol. s r.o., která je velmi dobře zapsána ve světě našich tělesně postižených spoluobčanů, úspěšně dokončila projekt „Doprava imobilních osob do letadla“ (reg. č.4.1.IN03/083). Projekt byl realizován s využitím prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) – Inovace – Inovační projekty – Výzva III. V rámci projektu se podařilo získat nová technologická vybavení pro výrobu schodišťových plošin pro dopravu imobilních osob do letadel. Největší přínos představují: kombinovaný laser, moderní vybavení hutního skladu a skladu polotovarů, manipulační technika a zázemí pro technický personál. Díky realizaci projektu bylo také vytvořeno několik nových pracovních míst.

 

7.10.2009 Evropská unie pomohla implementovat Manažerský informační systém

Společnost ALTECH, spol. s r. o. implementovala v průběhu roku 2009 nový Manažerský informační systém postavený na softwarových nástrojích IBM Cognos. Projekt byl realizován s využitím prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) a dotace byla poskytnuta v souladu s cíli programu ICT v podnicích. Cílem projektu je umožnit vedoucím pracovníkům efektivněji provádět celkovou ekonomickou analýzu firmy a na jejím základě přijímat rozhodnutí nezbytná pro zajištění konkurenceschopnosti a pro další růst firmy, která je velmi dobře zapsána ve světě našich tělesně postižených spoluobčanů.