Certifikáty

ZÁSADY JAKOSTI

Společnost ALTECH, spol. s r.o. průběžně udržuje efektivní systém jakosti. Trvalé zlepšování úrovně jakosti našich výrobků a služeb má zásadní význam pro zajištění dlouhodobé prosperity a konkurenceschopnosti. Vedení společnosti dává udržování a zlepšování vnitropodnikového systému jakosti prioritu a zasazuje se:

ve vztahu k zákazníkovi

  • o osobní asistenci při specifikaci jeho požadavků
  • o zajištění všech dohodnutých požadavků
  • o monitorování průběhu zakázek interním počítačovým systémem od prvního kontaktu se zákazníkem až po dodání výrobku

v oblasti vnitropodnikové

  • o definování cílů jakosti
  • o definici kritérií při výběru dodavatelů
  • o zvyšování operativnosti řízení výrobního procesu
  • o zvyšování důrazu na soustavnou přípravu pracovníků a jejich motivaci pro jakost
  • o sledování nákladů na jakost
  • o optimalizování podnikové struktury

Za plnění politiky jakosti ve všech jejich aspektech jsou odpovědni především vedoucí pracovníci společnosti. Svým osobním příkladem a chováním vedou své spolupracovníky k dosažení cílů jakosti a podporují neustálé zlepšování systému zabezpečování jakosti. Dbají na to, aby zásady jakosti byly osvojeny každým zaměstnancem společnosti.

Politika kvality

 

Certifikáty