Představení společnosti

KDO JSME?

Altech, spol. s r.o. vznikla v dubnu roku 1992. Jsme česká společnost, která se od počátku své existence zabývá návrhem, výrobou a prodejem kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro imobilní osoby. Vlastní výrobu těchto produktů rozšiřujeme o dovoz zahraničních výrobků a o poradenství v otazkách bezbariérovosti, přičemž úzce spolupracujeme s externími spolupracovníky z řad imobilních občanů. Efektivně tak reagujeme na neustále se zvyšující požadavky trhu. V současnosti nabízíme široký sortiment produktů a pro jejich funkční odlišnosti dokážeme navrhnout optimální řešení podle individuálního přání a priorit zákazníka. Našim nosným programem je výroba a montáž šikmých schodišťových plošin. V posledních letech jsme výrobu rozšířili taktéž o výrobu schodišťových sedaček pro seniory. Výrobky jsou zhotovovány na zakázku dle přání a potřeb klienta (mobilita a hmotnost zařízení, jednoduchost ovládání, nízké pořizovací a provozní náklady, stavební úpravy, atd.).

Altech v dnešní době zaujímá jedno z předních míst ve výrobě těchto produktů v Evropě. V posledních letech tvořil export přibližně 85% z celkového objemu výroby, především do zemí západní Evropy, ale samozřejmě i na Slovensko. Na slovenském trhu jsou výrobky uváděné do provozu prostřednictvím firmy Ares, spol. s r.o. Vzhledem k dlouhodobé tradici, znalosti problematiky a především silnému zázemí zajišťujeme neustálý rozvoj a tím poskytujeme maximální záruky. Kvalitní zpracování, spolehlivost, užitná hodnota výrobků a kvalita servisních služeb je to, proč jsou naši klienti spokojeni a nadále se k nám s důvěrou vracejí a to je taky hlavní snahou všech pracovníků společnosti Altech.

CÍL SPOLEČNOSTI

Chceme se stát nejuznávanějším Evropským výrobcem schodišťových plošin pro imobilní občany a předním výrobcem schodišťových sedaček pro seniory.

ÚČEL SPOLEČNOSTI

 

Směrem k zákazníkovi a veřejnosti

Pomáháme lidem překonávat bariéry a umožňujeme jim tak pohyblivost nejen v domácnosti.

Směrem k zaměstnancům

Dáváme našim zaměstnancům smysluplnou, spravedlivě ohodnocenou práci, což jim umožňuje plnit si své osobní sny.