Pan Ing. Antonín Machala převzal dárcovský certifikát