Svislá schodišťová plošina Z400, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha