Splňuje užší provedení svislé plošiny Z200 (tzv. STM 700) normu ČSN EN 81-41?

Ne. Není tam vážení, nižší nosnost 250kg ..