Prosím o info ohledně instalace svislé plošiny Z300 (popřípadě Z200). Zdvih plošiny cca 2,8m. Rozměr podlahy 1000x1450mm, výjezdy nad sebou na kratší straně, napravo na delší straně technická stěna Instalace v RD Návrh : Plošina bude ohrazená s brankou na plošině. V horní stanici bude okolo prostupu stropem ohrazení do výše 1,1m + branka jištěná elektrozámkem. Po stranách (1x delší, 1xkrátká) bude prostup stropem o 100mm větší z každé strany oproti plošině (zabránění úrazu střihem). Na straně vjezdu v horní stanici na prostup instalovat bezpečnostní hranu. Vzhledem k tomu, že zdvih nepřekračuje 3m – je možné pouze ohrazení dle návrhu? Budou splněny normy ?

Svislá zvedací plošina podle uvedeného popisu splňuje požadavky ČSN EN 81-41, čl. 5.8.3.1, a také 5.9.2.1 pokud vzdálenost mezi ohrazením plošiny a přilehlými pevnými povrchy je větší nebo rovna 100mm.

Jen pro upřesnění formulace: „Na straně vjezdu v horní stanici na prostup instalovat bezpečnostní hranu.“ – bezpečnostní hrana je osazena v mezeře mezi podlahou plošiny a stěnou, ve které jsou osazeny dolní šachetní dveře a horní branka.