Zvládne plošina DELTA za nějakých okolností úhel stoupání 53° ? Např. s nějakou speciální úpravou…

odpověď připravujeme