Realizace FVE ve společnosti ALTECH spol. s r.o.“ CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001437