SP-OMEGA, Mauzoleum Nestora Kirchnera v Rio Gallegos, Argentina