Hrdličkovi, Dírná

„Chtěli bychom Vám mnohokrát poděkovat za vyřízení všech náležitostí kolem instalace schodišťové plošiny – od samotné nabídky až po realizaci, která byla uskutečňěna v březnu t.r. Schodišťová plošina opravdu velice usnadňuje život především nemocným lidem s omezenou pohyblivostí, ale také – a to dost podstatně – jejich rodinným příslušníkům, kteří o ně pečují. Pro nemocné lidi je velmi důležité, aby byli co nejvíc soběstační, a k tomu přispívá i možnost zdolat překážky v podobě schodů – těch je v bytovém domě, kde bydlíme, opravdu dost. Díky schodišťové plošině je přesun z bytu v III. podlaží do přízemí (a samozřejmě i zpět) naprosto bezpečný a snadný.

Ani neumíme správně a přesně popsat, co vše to pro nás znamená, jen jsme vděční všem, kteří se podíleli na tomto projektu – především znovu děkujeme Vám, firmě Altech, bez které by se věc zřejmě nikdy neuskutečnila. Velký dík patří též zaměstnancům firmy, kteří vše zajistili prakticky – ať už ve firmě nebo přímo u nás v Dírné.

Je třeba vyzdvihnout velkou profesionalitu, vstřícné jednání a lidský přístup všech zúčastněných.

Přejeme mnoho úspěchů v další práci, která je tak důležitá a potřebná. Ještě jednou děkujeme“

3.4.2014 Hrdličkovi, Dírná