Jorga Dostálková, Staré Město

Poděkování

Všem, kteří se podíleli na konstrukci, výrobě a instalaci svislé zdvihací plošiny u nás doma, patří velké poděkování.

Vaši zaměstnanci, jak jsme je poznali, jsou velmi pracovití, slušní, ohleduplní a vstřícní odborníci.

Přejeme Vám všem ve Vaší záslužné práci hodně úspěchů i čas na odpočinek a všechno nejlepší a zdraví v osobním životě.

Jorga Dostálková a rodiče Antonín a Antonie