Krajská konference o přístupnosti kulturních památek

Pod záštitou Mgr. Miroslava Kašného, radního Zlínského kraje, se dne 7.10.2019 uskutečnila ve Zlíne Krajská konference o přístupnosti kulturních památek.

Hlavním cílem programu bylo představit koncept bezbariérovosti kulturních památek a vyslechnout si také dosavadní zkušenosti účastníků s jejich řešením. Otevřel se tak prostor pro pohled na bezbariérová řešení z vícero uhlů. Mezi témata patřila otázka nerovného postavení osob se zdravotním postižením z pohledu Úmluvy OSN,  přehled norem a požadavků na bezbariérovost  a taktéž reálné zkušenosti správců památkových objektů s řešením přístupnosti.

Pan majitel a jednatel Altechu, Ing. Antonín Machala, měl za úkol prezentovat technické prostředky pro zajištění bezbariérového přístupu. Představil tak účastníkům zařízení naší výroby a na fotografiích již nainstalovaných zakázek demonstroval alternativy řešení pro nejrůznější typy objektů a schodišť. Právě variabilita a flexibilita řešení je alfou a omegou pro splnění požadavků na bezbariérovost v tak komplikovaných a zároveň většinou památkově chráněných objektech, jakými kulturní památky bezesporu jsou.

Zúčastnění: Mgr. Jan Uherka, místopředseda NRZP ČR, Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje, Mgr. Miroslav Kašný, radní Zlínského kraje, JUDr. Pavel Ptáčník, Úřad vlády ČR, Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR, Mgr. Petr Hudec, Národní památkový ústav, lektor vzdělávacích programů, Ing. Dagmar Lanzová, NRZP ČR, Zdeněk Křepelka, MIKONA auto, s.r.o., za ALTECH Ing. Antonín Machala, Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D., ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, Jana Pluhařová, kastelánka státního zámku Vizovice a Miroslav Kovařík, starosta obce Modrá